LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Transformatorerna som möjliggör Luleå Industripark

Luleå Energi investerar för framtiden. Den här gången gäller det fyra nya transformatorer som nyligen anlände till Luleå. Två av dem ska ersätta dagens befintliga trotjänare på erbäcken för att framtidssäkra elen åt Luleåbor. De andra två blir helt nya och möjliggör dustrisatsningarna i Luleå Industripark.

Totalt fyra transformatorer har anlänt till Luleå. Dessutom är det förberett för två ytterligare transformatorer som tar höjd för fler framtidaindustrietableringar. Samtliga fyra placeras av praktiska skäl på Hertsöfältet, i anslutning till Svartön och Luleå Industripark. Luleå Energi står för investeringen, äger och driftar transformatorerna.

”Med de nya transformatorerna på plats, tillsammans med kabeln som Luleå Energi och Vattenfall i gräver ner längs Hertsövägen, så är vi rustade att ansluta och leverera el åt industrisatsningarna i Luleå Industripark. Sedan ska två av de fyra transformatorerna som installeras trygga elleveransen för Luleåbor”, säger projektledare Mathias Blom på Luleå Energi


Läs mera

Lämna en kommentar