LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Beslut om tillfälliga entreprenörsbostäder

– Den pågående samhällsomställningen kommer att kräva mycket arbetskraft under perioder. Och den arbetskraften kommer till stor del att komma utifrån. Därför behöver vi ordna boenden för alla de som kommer hit för att arbeta med byggnationer av nya industrier eller större projekt som till exempel utbyggnaden av Luleå Hamn. Lyckas vi dessutom få dem att trivas och välja att stanna i Luleå är det ett stort plus, säger Fredrik Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Områden som ska utredas vidare
I första skedet föreslås ett område på Hertsöheden samt på Storporsön prioriteras för vidare utredning för att vid behov kunna tas i anspråk för tillfälliga entreprenörsbostäder.​​

– Vi har gjort en inventering av vilka kommunala markområden som kan vara lämpliga för tillfälliga bostäder och kommit fram till två prioriterade områden. Det är Hertsöheden som redan är planerat som ett framtida bostadsområde, och ett område på Storporsön som pekas ut som industriområde i detaljplanen, säger Helena Holm, samordnare för kommunens arbete med entreprenörsbostäder.


Läs mera

Lämna en kommentar