Lerbäcken – Hertsöfältet

Vattenfall Eldistribution tar det första steget med förstärkningarna av regionnätet till Luleå, en ledning mellan Lerbäcken och Hertsöfältet.

Om projektet

För att möjliggöra tillväxten i Luleå och samtidigt säkra en tillförlitlig och stabil elleverans, inleder nu Vattenfall Eldistribution arbetet med att bygga ut och förstärka regionnätet runt Luleå. Förstärkningarna i området ökar överföringskapaciteten till Luleå och möjliggör samtidigt etableringen av energikrävande industrietableringar i Luleå.

Den nya ledningen mellan Lerbäcken och Hertsöfältet byggs i samarbete med Luleå Energi och kommer att öka matningskapaciteten till Luleå tätort. Den ansluter till den nya stationen på Hertsöfältet som också byggs i samverkan mellan bolagen.

Fakta om ledningen

Anläggningen av denna ledning utgör den första etappen i förstärkningarna av Vattenfall Eldistributions regionnät runt Luleå.
Ledningen är ca 6,5 km lång och går mellan en befintlig station vid Lerbäcken i Luleå och den nya station som byggs på Hertsöfältet.
Stationen på Hertsöfältet byggs av Luleå Energi i samverkan med Vattenfall Eldistribution.

Läs mer här

Första etappen tillståndsgiven när Vattenfall Eldistribution förstärker regionnätet i Luleå

Vattenfall Eldistribution startar förstärkningarna av regionnätet runt Luleå

Lämna en kommentar