LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

52 miljoner till Luleå tekniska universitets materiallabb för grön omställning

Vid Luleå tekniska universitet sker materialforskning bland annat inom hållbar gruvdrift och metalltillverkning, cirkulär användning av råvaror, biokompositer och fossilfri energiproduktion. I de materialvetenskapliga labben samarbetar forskarna bland annat med LKAB, SSAB, Boliden, Talga, Vattenfall, H2 Green Steel och Northvolt.

– Det är fantastiskt roligt för oss att kunna göra denna investering i våra labb. De nya instrumenten lyfter vår redan framstående materialforskning till en ny nivå. Vi kan nu utveckla befintliga material och identifiera nya, med hög prestanda som samtidigt ger mindre klimatpåverkan i hela produktions- och användningsprocessen, säger Marta-Lena Antti, professor i materialteknik och vetenskaplig ledare för WISE vid Luleå tekniska universitet.

De 52 miljonerna vid Luleå tekniska universitet går specifikt till utrustning för högupplöst elektronmikroskopi (FIB-SEM, focused ion-beam scanning electron microscopy) och ett nytt instrument för 3D-röntgenbaserad datortomografi (XCT, X-ray computed tomography) inom Luleå tekniska universitets forskningsinfrastruktur LUMIA (Luleå Material Imaging and Analysis) samt tre nya instrument för analys av materials friktion och nötning i extrema miljöer och för synkrotronmätningar vid MAX IV i Lund.

Forskare i de berörda labben på Luleå tekniska universitet är mycket nöjda med satsningen:

– Vi får nu unik utrustning som möjliggör nya upptäckter av revolutionerande material som kan användas för bland annat lagring av koldioxid och vätgas, fossilfritt stål och tillverkning av batterier. Vi kan även forska om kritiska råmaterial för förnybar energi som till exempel sällsynta jordartsmetaller, säger Glenn Bark, forskare i malmgeologi och föreståndare för LUMIA som tillsammans med Fredrik Forsberg, forskare i experimentell mekanik är ansvariga för två av de nya instrumenten.


Lämna en kommentar