Hertsöborna nyfikna på ”Luleås hetaste bostadsområde”

Hertsön, Luleås största bostadsområde, står inför stora förändringar i kommande år. Därför har kommunen och stadsbyggnadsförvaltningen bjudit in till möten i Hertsöskolans nyinvigda bibliotek den senaste tiden. Ett 40-tal intresserade, mestadels pensionärer, kom under måndag kväll för att höra mer om alla byggplanerna. Bland annat informerades om den pågående byggnationen av det nya, omdebatterade badhuset, … Läs mer

Nu sätts spaden i backen för bygget av Kronanvägen.

De boende har informerats via brevutskick och det har även gått ut ett pressmeddelande med mer detaljer kring byggstart och genomförande. Inledningen blir att fälla en del träd, vilket startas med inom kort. Det stora gatuarbetet drar sedan igång under våren i det treåriga projektet. I samband med uppstartsarbetet kommer ett körfält längs Skiljevägen att … Läs mer

Kronanvägen

I April startar detaljprojekteringen Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleås nya bostadsområde Kronan. Detaljplanen för Kronanvägen vann laga kraft i november 2020. I januari 2021 beviljades igångsättningstillstånd och nu startar detaljprojekteringen. Kronanvägen ska vara färdigbyggd 2023. Hänsyn kommer att tas till gående och cyklister för att skapa tillgänglighet både under projektering och … Läs mer