Nu sätts spaden i backen för bygget av Kronanvägen.

De boende har informerats via brevutskick och det har även gått ut ett pressmeddelande med mer detaljer kring byggstart och genomförande.

Inledningen blir att fälla en del träd, vilket startas med inom kort. Det stora gatuarbetet drar sedan igång under våren i det treåriga projektet.

I samband med uppstartsarbetet kommer ett körfält längs Skiljevägen att vara avstängt i etapper av cirka 20 till 25 meter under en kortare period.

De boende har hela tiden hävdat osäker skolväg i ett barntätt område, buller och en dramatiskt ökande trafik, med cirka 4300 fordon per dygn i genomfartstrafik, som huvudargument för protesterna. Men också att hela projektet ”förvandlats” från stadsgata till en trafikled.

Den politiska enigheten för att dragningen ska gå via Värnpliktsgatan har dock varit total genom hela processen som nu går vidare med att bygget startas upp.

– Exakt vilken månad under våren kan jag inte säga.
Entreprenören styr detta så vi börjar med att ta ner en del träd, det kan vi göra i egen regi, säger Mattias Landström.

Norr media

 

Lämna en kommentar