E-Förslag

Bättre skyltning på g/c-vägar. Röstning avslutas 2023-08-21 Beskrivning Eftersom kännedomen om regler gällande gång- och cykelvägar är bristfällig bör kommunen sätta upp skyltar på regelbundna avstånd med aktuell information om vad som gäller. CYKLA HÖGER-PROMENERA VÄNSTER. Enkelt och tydligt. Till förslaget

Elsparkcyklar förbjuds på gångbanor: ”Slutlekt”

Från den 1 september (2022) förbjuds elsparkcyklar på gångbanor, meddelar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). – Nu kan jag meddela att det är slutkört för elsparkcyklar på gångbanor, säger Tomas Eneroth under regeringens sommarfika. – Det skapar en ökad risk för olyckor. Jag har bevittnat hur många äldre och funktionshindrade känt en ganska stor oro när … Läs mer

Omledning av gång- och cykelvägar

Vi ska bygga om och bredda gång och- cykelvägar på Lerbäcken och Hertsön. Arbetet innebär att vi i etapper behöver stänga dessa medan arbetet pågår. Följ skyltar för omledning på plats. Arbetet startar på måndag 26 juni och pågår i ett svep fram till 14 juli. Därefter tar vi en semesterpaus och återupptar arbetet 7 … Läs mer

Nu sätts spaden i backen för bygget av Kronanvägen.

De boende har informerats via brevutskick och det har även gått ut ett pressmeddelande med mer detaljer kring byggstart och genomförande. Inledningen blir att fälla en del träd, vilket startas med inom kort. Det stora gatuarbetet drar sedan igång under våren i det treåriga projektet. I samband med uppstartsarbetet kommer ett körfält längs Skiljevägen att … Läs mer

Snart startar bygget av Kronanvägen

Äntligen startar bygget av Kronanvägen, som tidigare var tänkt att starta 2021 De förberedande arbetena med Kronanvägen har pågått under många år. Detaljprojekteringen av Kronanvägen beräknas vara klar efter årsskiftet 2022/2023 och därefter är vi redo för byggstart under våren 2023. Byggtiden beräknas till cirka tre år. Delar av det som blir Kronanvägen finns redan … Läs mer

Kronanvägen

I April startar detaljprojekteringen Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleås nya bostadsområde Kronan. Detaljplanen för Kronanvägen vann laga kraft i november 2020. I januari 2021 beviljades igångsättningstillstånd och nu startar detaljprojekteringen. Kronanvägen ska vara färdigbyggd 2023. Hänsyn kommer att tas till gående och cyklister för att skapa tillgänglighet både under projektering och … Läs mer

Kronanvägen detaljplan

Del av Kronan 1:1, del av Hertsön 20:1 samt del av Bredviken 11:107 SBF 2018/302 Detaljplaneprogrammet för Kronanvägen blev antaget av Kommunfullmäktige i december 2017. Stadsbyggnadsnämnden fick i februari 2018 uppdrag att ta fram och anta en ny detaljplan för Kronanvägen. Nu är förprojekteringen och detaljplanearbetet för vägen påbörjat. Planförslaget visas för information och synpunkter … Läs mer