Kronanvägen detaljplan

Del av Kronan 1:1, del av Hertsön 20:1 samt del av Bredviken 11:107 SBF 2018/302

Detaljplaneprogrammet för Kronanvägen blev antaget av Kommunfullmäktige i december 2017. Stadsbyggnadsnämnden fick i februari 2018 uppdrag att ta fram och anta en ny detaljplan för Kronanvägen. Nu är förprojekteringen och detaljplanearbetet för vägen påbörjat.

Planförslaget visas för information och synpunkter fr o m 2019-05-15 t o m 2019-06-10 i följande lokaler:
Stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, Rådstugatan 11, vån 5 Stadsbiblioteket, Kulturens hus, vån 3…
Läs mera


Lämna en kommentar