LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen. Ett nytt industrikluster där tusentals nya jobb växer fram [...]

HYBRIT
HYBRIT

Initiativet startades av SSAB, LKAB och Vattenfall för att utveckla en ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
SVARTÖBERGET

Hybrits pilotanläggning för lagring av vätgas invigd i Luleå. Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

NYA HERTSÖSKOLAN

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Hertsöskolan inklusive tillhörande sporthall, fritidsgård och bibliotek ska byggas [...]

HYBRIT
LKAB
Malmporten
30
30
Nya byggprojekt - bl.a. Hertsöskolan
previous arrow
next arrow

Nytt arbetsplatsområde på Hertsön

Luleå står inför ytterligare en ny näringslivsetablering: det australiensisk-svenska bolaget Talga vill tillverka batterikompententer i Luleå. Många nya jobb, miljarder i omsättning och Luleås första etablering inom smart industri till nya industriområdet Hertsöfältet kan bli verklighet.

– Vi är glada att kunna meddela att vi har vi har valt Luleå och industriområdet vid Luleå hamn som plats för vår framtida förädlingsanläggning. Vi ser det som optimalt att kunna ha anläggningen förhållandevis nära utvinningen och samtidigt ha tillgång till spetskompetens, forskning, logistik och grön energi, säger Talgas Sverigechef Anna Utsi.

Talga planerar också att bedriva innovation och forskning och utveckling på sina etableringsorter, där det finns intresse för ett samarbete med Luleå tekniska universitet.

”LTU ser fram emot att utveckla ett samarbete med Talga. Talgas verksamhet, såväl inom gruvområdet och inom förädling av råvarorna passar väldigt väl med Luleå tekniska universitets ledande kompetens vad gäller mineralråvaror och utveckling av nya material”, säger rektor Birgitta Bergvall Kåreborn.

Nästa steg för Talga är att göra en definitiv genomförbarhetsstudie av projektet som innefattar både gruvbrytning i Vittangi samt anodproduktion i Luleå. Under tiden arbetar bolaget också med att färdigställa tillståndsansökningar. Verksamheten i Luleå beräknas vara igång som tidigast 2021 […]
Luleå Näringsliv

Lämna en kommentar