Snart startar bygget av Kronanvägen

Äntligen startar bygget av Kronanvägen, som tidigare var tänkt att starta 2021

De förberedande arbetena med Kronanvägen har pågått under många år. Detaljprojekteringen av Kronanvägen beräknas vara klar efter årsskiftet 2022/2023 och därefter är vi redo för byggstart under våren 2023.

Byggtiden beräknas till cirka tre år.

Delar av det som blir Kronanvägen finns redan men ska byggas om och moderniseras medan andra delar blir helt nya. Nuvarande Kronanvägen förlängs via Värnpliktsgatan och ansluter till Skiljevägen på Lerbäcken.

Kronanvägen blir således en ny stadsgata och en förbindelse mellan Bensbyvägen och Hertsövägen.

Om Kronanvägen

Lämna en kommentar