Norrbotniabanan närmar sig Luleå

Norrbotniabanan, den nya järnvägen mellan Umeå och Luleå, är hett efterlängtad. Inte minst med tanke på den stora samhällsomställning som norra Sverige och Luleå befinner sig i. Trafikverket har nu startat planeringsarbetet för sträckan mellan Skellefteå och Luleå. i dag fick kommunstyrelsens arbetsutskott information om projektet.

För ett växande näringsliv och en växande befolkning är Norrbotniabanan avgörande. Industrins fossilfria omställning innebär att behovet av effektiva transportlösningar ökar. Norrbotniabanan kommer också betyda mycket för oss som bor och verkar här uppe. Avstånden krymper när restiderna halveras. Det blir enklare att pendla till jobb och studier. Resorna och transporterna blir säkrare, snabbare och mer miljövänliga.

– Vi är i en superspännande tid just nu. Vi har aldrig varit närmare en färdig kustnära järnväg i Luleå än nu, säger Lena Ramström, infrastrukturstrateg på Luleå kommun.

Det är Trafikverket som utreder, planerar och bygger Norrbotniabanan. Det är också Trafikverket som fattar beslut om hur järnvägen ska dras. Kommunen är en av flera viktiga samrådsparter som deltar i analysen och bedömningen inför beslutet.

En nyckelfråga i den pågående planeringen är hur järnvägen in till Luleå centrum ska dras.

Tidigare utredningar har visat på två möjliga infarter. En västlig via Karlsvik och Notviken, och en östlig som går via flygplatsen. Trafikverket utreder nu möjligheten för en öppningsbar bro mellan Hamnholmen och Svartön vilket är en förutsättning för det östliga alternativet. Under hösten har bland annat en fartygssimulering i den östra korridoren genomförts tillsammans med Sjöfartsverket.

Östra dragningen viktig för hela regionen
Luleå kommun har varit tydlig med att man förespråkar den östra dragningen via flygplatsen.

– Vi är förhoppningsfulla att man nu hittar en lösning som tillgodoser både järnvägstrafikens och sjöfartens behov. Norrbotniabanan i en östlig dragning ingår i vår framtidsbild av Luleå och den är också väldigt viktig för hela regionen, förklarar Lena Ramström.

– Det östra alternativet ger möjlighet till en genomgående trafiklösning utan att tappa tid på att vända inne på Luleå järnvägsstation. Med en östlig dragning får vi också en tågstation vid Luleå Airport som kommer att ge helt andra förutsättningar för resande i hela regionen.

Norrbotniabanan har en nyckelroll
Norrbotniabanan är avgörande för samhällsutvecklingen, för näringslivets konkurrenskraft och också en förutsättning för att industrins omställning ska lyckas. Lena Ramström:

– De stora industrietableringarna i regionen händer här och nu. Vi kommer behöva både små och större förändringar i transportinfrastrukturen för att upprätthålla god kapacitet och hållbarhet i systemet. Norrbotniabanan har en nyckelroll i detta och därför är det viktigt att arbetet med järnvägen påskyndas.


Lämna en kommentar