20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Dagordning Hertsöns Områdesgrupp 2022-12-20


Tid och Plats: 10.00 – 12.00 på LSK:s kansli
§72 Mötets öppnande
§73 Godkännande av dagordning
§74 Val av sekreterare
§75 Godkännande av föregående protokoll
§76 Uppföljning vad händer på Hertsön
§77 Hertsö Nätverk, rapporter från medlemsföreningar
§78 Nästa möte, januari 2023
§79 Mötets avslutning

OBS! Fika finns från 09.30

Lämna en kommentar