LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Huvudförhandling för Talgas gruvbrytning inleds den 31 januari

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har nyligen kungjort datum och plats för huvudförhandling avseende Talgas ansökan om miljötillstånd för gruvverksamhet vid Nunasvaara södra utanför Vittangi. Tillståndsansökan gäller brytning av i genomsnitt 100 000 ton grafitmalm per år under 25 år. Detta kommer i sin tur kunna tillgodose batterianoder till drygt 200 000 elbilar per år. Förhandlingen kommer ske i Luleå under fyra veckor med start tisdagen den 31 januari 2023. Efter huvudförhandlingen kommer domstolen att avgöra målet.

Huvudförhandling för Talgas gruvbrytning inleds den 31 januari
Grafitmalmen vid Vittangi är enligt branschstandarden JORC världens mest högkvalitativa grafitfyndighet och Talga har under 10 års tid arbetat fram affärscaset för en kommersiell brytning. Det huvudsakliga användningsområdet för grafiten är i batterianoder till elfordon –ett naturligt alternativ till den olje- och kolbaserade syntetiska grafit som används i dagens batterier och som har ett mångdubbelt högre klimatavtryck.

Talga planerar även för en egen anodfabrik i Luleå som ska förse den europeiska bilmarknaden med batterianoder. Grafit är det enskilt mest förekommande materialet i battericeller och utgör ofta ca 40–50% av det aktiva materialet i ett batteri. Projektet, inklusive gruva och anodfabrik, förväntas ge över 150 arbetstillfällen och minska klimatutsläppen från batteritillverkning med miljontals ton koldioxidekvivalenter.

Talga

Lämna en kommentar