LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen. Ett nytt industrikluster där tusentals nya jobb växer fram [...]

HYBRIT
HYBRIT

Initiativet startades av SSAB, LKAB och Vattenfall för att utveckla en ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
SVARTÖBERGET

Hybrits pilotanläggning för lagring av vätgas invigd i Luleå. Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

NYA HERTSÖSKOLAN

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Hertsöskolan inklusive tillhörande sporthall, fritidsgård och bibliotek ska byggas [...]

HYBRIT
LKAB
Malmporten
30
30
Nya byggprojekt - bl.a. Hertsöskolan
previous arrow
next arrow

Luleå industripark ska etableras som besöksmål

De nya industriella satsningarna i norr lockar till sig stort intresse från andra delar av världen, uppger Robert Eriksson, projektchef för Luleå industripark.

– Vi ser redan att intresset för ”technical visits” ökar markant, och i takt med att de nya industrierna byggs får vi nog vänja oss med att internationella delegationer vallfärdar hit till oss. Vi är på sätt och vis på väg att bli en del av besöksnäringen, säger han.

Som ett första steg genomfördes förra veckan en kickoff med ett 60-tal medarbetare vid Luleå kommun och de kommunala bolagen.

Med naturlig grafit från Vittangi ska klimatsmarta batterianoder produceras i en helt ny fabrik.
Hersön – Svartön
Nu lanseras även en logotyp och en egen hemsida
för Luleå industripark, som finns både i en svensk och en engelsk version.
Planen är vidare att bygga upp ett ”visitors center” för internationella och nationella besök.
Men först ska Luleå industripark etableras ordentligt. Industriparken är det gemensamma namnet på det välkända industriområdet Svartön och det nya industriområdet Hertsöfältet. Områdena förenas av en bro – och av de gröna framtidsplanerna. Ett flertal av satsningarna inom industrirevolutionen ska förläggas hit.

Här ska LKAB bygga upp sin cirkulära storsatsning Reemap, där gruvbolaget av sitt avfall ska producera fluor, fosfor till konstgödsel och sällsynta jordartsmetaller som ska täcka stora delar av Europas behov.

Lämna en kommentar