Hertsön blir Lulebos pilotprojekt

Hertsön är Luleås största bostadsområde sett till befolkningsmängd och Lulebo har sitt största bostadsbestånd på Hertsön, en stadsdel där det också händer en hel del.

Just nu satsas det bland annat på ny skola, sporthall och badhus i centrum och framöver kommer även satsningar på en ny industripark och ett helt nytt bostadsområde i anslutning till det befintliga. Detta gör Hertsön till ett strategiskt viktigt utvecklingsområde både för Luleå kommun och för Lulebo.

Hertsöpiloten – för utveckling av nya tankar och arbetssätt
Lulebo ser Hertsön som en stadsdel med stor potential. Platsens läge i förhållande till stadens centrum såväl som dess absoluta närhet till både naturen och vattnet är faktorer som kan utvecklas och nyttjas mycket mer. Här finns också ett bra utbud av fritidsaktiviteter, ett starkt civilsamhälle, god offentlig service och handel i stadsdelens eget centrum. Det finns även utmaningar, som att Hertsön har något högre ohälsotal och arbetslöshet än genomsnittet i kommunen, något som vi alla behöver hjälpas åt med att hantera.

Och Lulebo har bestämt sig för att vara med i matchen. Tillsammans med andra aktörer med koppling till Hertsön vill vi arbeta för att utveckla Hertsön utifrån de specifika möjligheter och utmaningar som finns i området. Under hösten 2021 påbörjade Lulebo de allra första aktiviteterna inom ett utvecklingsarbete som fått namnet ”Hertsöpiloten” och som handlar om att hitta, testa och utvärdera nya tankar och arbetssätt för stadsdelsutveckling.


Till Lulebos hemsida

Lämna en kommentar