Gamla servus-butiken blir en ny mötesplats?

Operation upprustning pågår i den gamla Servus-butiken. ”Vi har fått signaler att Hertsön behöver fler mötesplatser och det här kanske kan bli en lösning”, säger Eva Holmberg, marknad- och kommunikationschef på Lulebo.

Fastigheten på Domherregränd kallas internt för ”gamla Servus”. I bostadsområdet Hertsöns bortre domäner fanns tidigare en av Coop Norrbottens matbutiker.

När butiken lagts ned övertogs byggnaden av Luleå kommuns arbetsförvaltning, som drev projektet Idérum där arbetslösa och personer i behov av rehabilitering kunde arbetsträna genom att bland annat arbeta med återbruk.

På senare år har den cirka 500 kvadratmeter stora fastigheten stått tom och övergiven. Ett par kvarlämnade fasadskyltar vittnar om forna tider.

Nu har en renovering startat i kvarteret. Fastighetsägaren Lulebo fick inleda arbetet med att åtgärda en gammal vattenskada.

Lulebos Eva Holmberg är förtegen om framtidsplanerna.

– Jag kan i dag inte svara i detalj vad vi kommer att använda huset till.

Planen är att fastigheten ska bli en mötesplats för föreningslivet på Hertsön. Byggnaderna erbjuder stora möteslokaler, men här finns också ytor för kök och kontor.

Lulebo hoppas att inom de närmaste veckorna kalla till ett möte för intresserade föreningar.

– Vi avser att försöka återvinna material till inredningen, men det här projektet är fortfarande i ett så tidigt skede att det är möjligt för intresserade föreningar att påverka hur lokalerna ska utformas, säger Eva Holmberg.

Projektet uppges ha en budget som sträcker sig tre-fyra år framåt i tiden.

Läs mera …

Lämna en kommentar