Kronanvägen

Beräknad byggstart november/december 2021 och hela Kronanvägen är färdig 2023.

Det nya, stora bostadsområdet Kronan byggs för fullt nu. I den tillväxten behöver vi för första gången på mycket länge en ny gata genom och mellan bostadsområden i staden. Kronanvägen blir en ny stadsgata och en förbindelse mellan Bensbyvägen och Hertsövägen. Kronans läge blir ännu mer centralt och fler ytor blir tillgängliga för att bygga bostäder mellan Kronanbacken, Östra Kronan och Hertsön.

Gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras
Kronanvägen blir en stadsgata för 40 km/h och byggs för att prioritera gående, cyklister och kollektivtrafik före övrig trafik. Den knyter ihop stadsdelar och bostadsområden och kommer att få gång- och cykelbana längs hela sträckan. För tung trafik finns befintlig väg till Hertsön.

Delar av det som ska bli Kronanvägen finns redan men ska byggas om och moderniseras medan andra delar blir helt nya. Nuvarande Kronanvägen förlängs via Värnpliktsgatan och ansluter till Skiljevägen på Lerbäcken.

Blogginlägg Blogginlägg
Nytt om Kronanvägen Nytt om Kronanvägen

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.