Sänkning av hastighet längs Hertsövägen

Antagen föreskrift gäller: 18 september 2023 och upphör att gälla den 30 oktober 2024.

På markerade sträckor på Hertsövägen från ca. 150 meter efter korsningen Kråkörvägen och till ca. 120 meter före korsningen Gräsörvägen enligt kartbild får fordon inte föras med högre hastighet än 70 kilometer i timmen.

Lämna en kommentar