Kronanvägen

I April startar detaljprojekteringen
Kronanvägen är en viktig del i utvecklingen av Luleås nya bostadsområde Kronan. Detaljplanen för Kronanvägen vann laga kraft i november 2020. I januari 2021 beviljades igångsättningstillstånd och nu startar detaljprojekteringen. Kronanvägen ska vara färdigbyggd 2023.

Hänsyn kommer att tas till gående och cyklister för att skapa tillgänglighet både under projektering och byggnation med eventuell omledning av oskyddade trafikanter. Kollektivtrafik ska kunna trafikera området även under byggtiden, om än med perioder av störningar.

Om Kronanvägen Om Kronanvägen

Lämna en kommentar