20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

DAGORDNING

Hertsöns Områdesgrupp 2019-05-28
Tid och Plats: 10.00 – 12.00 på LSK:s kansli

§44 Mötets öppnande
§45 Godkännande av dagordning
§46 Val av sekreterare
§47 Godkännande av föregående protokoll
§48 Studiefrämjandet i Norrbotten- Tankar kring Hertsön, Nina Wennberg
§49 Tidigare skrivelse från Bertil Henriksson, bifogas
§50 Hertsö Nätverk – rapporter från medlemsorganisationer
§51 Övriga frågor
§52 Nästa möte – ska vi träffas i Juni?– Ev. förslag på innehåll
§53 Mötets avslutning

OBS! Fika finns från 09.30
Välkomna!
Bengt Augustsson
Ordf.

Protokoll från senaste mötet 23-april

Lämna en kommentar