Hertsöfältet – Luleå Industripark

Nu är det klart att två vägar till Hertsöfältet kan börja rustas upp.
Det efter att stadsbyggnadsnämndens arbetsuskott godkänt igångsättningtillstånd.

Därmed kan ett steg i förberedelserna för det nya industriområdet påbörjas.
Luleå industripark består av Hertsöfältet och Svartön. Detaljplanen för Hertsöfältet vann laga kraft i januari 2021. Totalt omfattar området 125 hektar mark och beräknas vara fullt utbyggd 2030. Klart är att det australienskt-svenska bolaget Talga Resources som tillverkar batterikomponenter till bland annat elbilar ska etablera sig på området.
Se hela nyheten på lulea.se


Lämna en kommentar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com