Omledning av gång- och cykelvägar

Vi ska bygga om och bredda gång och- cykelvägar på Lerbäcken och Hertsön. Arbetet innebär att vi i etapper behöver stänga dessa medan arbetet pågår. Följ skyltar för omledning på plats.

Arbetet startar på måndag 26 juni och pågår i ett svep fram till 14 juli. Därefter tar vi en semesterpaus och återupptar arbetet 7 augusti. Under uppehållet är vägarna tillgängliga för genomfart.

Efter den 7 augusti stängs busshållplatser när arbetet pågår i närheten. Se LLT, Luleå Lokaltrafik, för mer information om alternativa hållplatser.

Arbetet i sin helhet beräknas pågå fram till och med september.

Lämna en kommentar