LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Luleå kommuns inflyttarverksamhet är i gång

Verksamhetens främsta uppgift är att underlätta och vara ett stöd för enskilda personer likväl som familjer som vill flytta och etablera sig i Luleå, samt visa på alla möjligheter som erbjuds här.

De arbetar nu med att knyta branschöverskridande kontakter, testa nya arbetsmetoder och inkludera många olika funktioner i arbetet kopplat till kompetensförsörjning likväl som kompetensattraktion.

Luleå har bland den lägsta arbetslösheten i Sverige, samtidigt som vi har ett stadigt ökande behov av arbetskraft, speciellt i och med de stora industriinvesteringarna som nu är på gång. Det innebär att vi behöver bli långt fler Luleåbor för att lyckas med framtidens gröna fossilfria omställning.

Monica Backman, som tidigare arbetade som arbetsmarknadskonsult på Arbetsmarknadsförvaltningen, har en bred bakgrund, allt från transportsektorn till utbildning och kompetensförsörjning;

– Det är ett viktigt uppdrag och vi behöver tillsammans tänka nytt och samverka i hela regionen för att lyckas bli fler Luleåbor. Det känns som att vi går en spännande framtid till mötes här i vår region.

Julia Hanson är ny inom kommunen och kommer senast från Norrbottens Handelskammare. Innan dess arbetade hon fem år på North Sweden European Office i Bryssel med påverkansarbete, kommunikation och koordinering.

– Jag vill vara en del av den gröna omställningen i norra Sverige och på Luleå kommun arbetar man på flera plan för att genomföra den utvecklingsresan …

Lämna en kommentar