Ändrad funktion för Lulebos prenumerationsmejl

På grund av Microsofts begränsningar gällande totalt antal mejl som kan skickas från samma avsändare under en dag tvingades Lulebo tidigare i år stoppa utskick av prenumerationsmejl gällande lediga parkeringsplatser och förråd. Denna åtgärd har tyvärr inte varit tillräcklig – våra system skickar fortfarande för många mejl varje dag.

För att vi ska kunna garantera att våra hyresgäster alltid får den information som vi skickar ut behöver Lulebo nu göra en genomgripande förändring och uppdatering av tjänsten prenumerationsmejl till intressenter i våra olika köer.

https://www.lulebo.se

Lämna en kommentar