LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Uniper prioriterar gas och förnybar el.

Sveriges regering vill bygga fler kärnkraftsreaktorer. Men det blir utan Uniper SE:s medverkan, enligt vd:n Michael Lewis. – Vi har för avsikt att behålla de anläggningar vi har, men vi kommer inte att investera ytterligare i kärnkraft, säger Michael Lewis i Düsseldorf enligt Bloomberg. Vattenfall och finska Fortum Oyj undersöker möjligheterna att att bygga små modulära … Läs mer

Luleå kommuns inflyttarverksamhet är i gång

Verksamhetens främsta uppgift är att underlätta och vara ett stöd för enskilda personer likväl som familjer som vill flytta och etablera sig i Luleå, samt visa på alla möjligheter som erbjuds här. De arbetar nu med att knyta branschöverskridande kontakter, testa nya arbetsmetoder och inkludera många olika funktioner i arbetet kopplat till kompetensförsörjning likväl som … Läs mer

Klartecken för industrietablering på Hertsöfältet

Talga får miljötillstånd för att bygga fabriken på Hertsöfältet, där batterianodmaterial av grafit från Vittangi ska tillverkas. Mark- och miljödomstolen i Umeå ger Talga AB tillstånd enligt miljöbalken att bygga en batterianodfabrik på Hertsöfältet i Luleå. Tillståndet innebär att Talga får tillverka upp till 22 000 ton batterianodmaterial per år och upp till 19 500 … Läs mer

Luleåborna positiva till samhällsomställningen

Fyra av fem Luleåbor tycker att industrins omställning är positiv för Luleå. Det visar en undersökning som Novus har gjort bland 450 Luleåbor i åldrarna 18 till 79 år. Nästan alla tillfrågade känner till den pågående samhällsomställningen och 77 procent säger att de är positivt inställda. Vad tycker då Luleåborna om samhällsomställningen? Nästan alla (96%) … Läs mer

Viktig EU-delegation på besök …

Det svenska ordförandeskapet tuffar på med många EU-möten i Norrbotten. Nu hälsar vi arbetsgruppen SMOR välkommen till Norrbotten och Luleå. SMOR är förkortningen av namnet Arbetsgruppen för strukturåtgärder och de yttersta randområdena. SMOR jobbar med EU:s sammanhållningspolitik och ska se till att den tar hänsyn till de särskilda utmaningar som finns på vissa håll i … Läs mer

Ökat effektuttag till de planerade investeringarna i Norrland

Fördjupade analyser gör att Svenska kraftnät kan lämna förhandsbesked om ytterligare 500 MW i kapacitetsuttag till de stora planerade investeringarna i Norrland. Detta utöver de 2000 MW Svenska kraftnät lämnade besked om för drygt ett år sedan. I en kombination av nyindustrialisering och elektrifiering av bland annat ståltillverkning har Svenska kraftnät fått in ansökningar om … Läs mer

Pussel under hård tidspress

Fem stora industriprojekt krockar med utbyggnad av hamnen, och måste synkas med byggen av vägar, järnvägar, entreprenörsbostäder och tillståndsprocesser. Just nu läggs ett komplicerat pussel som avgör Luleås utveckling. – Bara att säkerställa att all infrastruktur som krävs under byggstöket ska fungera är ett enormt jobb, säger Robert Eriksson, projektchef vid Luleå industripark. Förutom kommunen … Läs mer

Nu startar arbetet på Hertsöfältet

Nu inleds utbyggnaden av Luleå Industripark på Hertsöfältet. I juli startar markarbetena och redan i höst kan arbetet med de första industrietableringarna starta. ”Talga och troligtvis även Duroc avser att starta upp”, säger Robert Eriksson, projektchef för Luleå Industripark. På den aktuella delen av Luleå Industripark, Hertsöfältet, planeras det för dels nya industrier som Talga … Läs mer

Gamla Lövskärs­vägen stängs under sommaren – ny rutt via Kråkörvägen

Sommaren närmar sig med ledighet och turer mot Lövskär, de fina kolonilotterna och Hertsö ridhus som är populära platser för Luleåborna. Inom området sker också hög aktivitet inom vatten- och avloppsprojektet Östra länken, som byter ut, uppdaterar och låter vattnet rinna i nya vägar under jord – allt för att Luleåbor idag och i framtiden … Läs mer