Ett helt nytt bostadsområde med upp till 2 000 bostäder.

Välkommen till framtiden!
Hertsöheden blir en ny del av Hertsön, som redan nu är en stadsdel med stark sammanhållning och initiativkraft. Det engagemanget och den innovationsandan tas vidare på Hertsöheden. Här skapar vi ett bostadsmarknadens motsvarighet till den gröna industrirevolutionen. Vi vill vara både tekniskt och socialt innovativa och bygga nya bostäder med plats för olika livsstilar för alla faser i livet, för alla åldrar och hushåll.

Vision Hertsöheden
Hertsöheden blir bostadsmarknadens motsvarighet till den gröna industrirevolutionen. Här tänker vi nytt och testar, här tar vi modiga steg framåt och vågar säga ja till människors egen kunskap och drivkraft. Hit kommer studiebesök och här samverkar vi med hållbara noder i hela världen. Forskningsresultat tas tillvara för att testa och utveckla smart energiförsörjning och många olika innovativa lösningar som skapar flexibilitet, hållbarhet o trygghet.

På Hertsöheden får naturen och leken plats mellan bostäderna och både friluftsliv och stadsliv är nära. Här bygger vi utifrån naturens villkor och värnar om guldkorn som bergshällar, bäckmiljöer och trolsk skog. Här kan människor träffas och utveckla sitt område tillsammans, och hit kommer besökarna för att inspireras och uppleva. Bostäderna är lagom stora, kostnadseffektiva, klimatsmarta och klimatanpassade, det finns plats att odla tillsammans eller på sin egen tomt, det är lätt att resa och leva hållbart och tryggt.

Hertsön är idag ett bostadsområde som har stark sammanhållning och det finns ett rikt föreningsliv, butiker, café, restaurang, kyrkor och mycket mer. Just nu byggs ett nytt badhus och ny skola med nytt bibliotek, sporthall och fritidsgård i området.

Tidplan 2023 – 2026
Nu pågår arbete med övergripande struktur och gestaltningsprinciper som ska presenteras i planprogram för Hertsöheden, ett helt nytt bostadsområde med upp till 2 000 bostäder. Samråd om planprogrammet kan ske kring våren 2023. Därefter blir det etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad, med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

video
play-sharp-fill
Läs mera

Lämna en kommentar