Klimatsmarta transporter i Luleå

Inom ungefär åtta år kommer alla persontransporter i lokaltrafiken i Luleå vara helt klimatneutrala. Redan 2028 ska muddringen av farlederna in till Luleå Hamn och Luleå Hamns nya djuphamn vara klar, något som möjliggör effektivare sjötransporter där fartygens bränsleförbrukning och utsläpp sänks med upp till 40 %. Det är viktiga åtgärder för att klimatsäkra Luleå till år 2040.

I dagsläget körs övervägande delen av LLT:s bussar på diesel, de har 75 bussar totalt och 62 av dem går på diesel. Av de resterande går åtta bussar på biogas och fem är eldrivna. För att nå sitt mål om total fossilfrihet kommer LLT i ett första steg fram till år 2026 att byta ut drygt hälften av dieselbussarna till biogasbussar som drivs med lokalt producerad biogas från Lumires rötkammare på Uddebo.

– När biogas skapas går det till på så sätt att från Lulebornas avloppsvatten kommer det in till Uddebo avloppsreningsverk, där vi plockar ut slammet och utifrån detta görs det biologiska materialet i vår rötkammare. Den så kallade rågasen kan redan då användas till värme eller el, men när vi behandlar den ytterligare ett steg får vi fordonsgas, berättar Urban Jansson, biogassamordnare på Lumire.

– Det är alltså det renaste drivmedlet vi kan köra på idag. Det är helt cirkulärt eftersom vi gör det från avfall, fortsätter Urban.

Vårt Luleå

Lämna en kommentar