LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen. Ett nytt industrikluster där tusentals nya jobb växer fram. Till Luleå Industripark räknas de framtida etableringarna på Hertsöfältet och Svartön.

HYBRIT
HYBRIT

Initiativet startades av SSAB, LKAB och Vattenfall för att utveckla en ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning med syfte att etablera en fossilfri värdekedja från gruva till färdig stålprodukt.

LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid, men det är framför allt ett projekt med stora vinster för miljö, samhälle och människa.

30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder. Vi är väldigt glada att vara en del av byggandet av ett ledande batterikluster för Europa i norra Sverige,

30
SVARTÖBERGET

Hybrits pilotanläggning för lagring av vätgas invigd i Luleå. Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen i sitt slag.

NYA HERTSÖSKOLAN

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att Hertsöskolan inklusive tillhörande sporthall, fritidsgård och bibliotek ska byggas med en totalyta av cirka 11 600 m2.

HYBRIT
LKAB
Malmporten
30
30
Nya byggprojekt - bl.a. Hertsöskolan
previous arrow
next arrow

”Superdepartement” ska stötta norra Sverige

Den gröna omställningen i norr är en enorm möjlighet för Sverige, menar regeringen. Därför ska ett nytt ”superdepartement” inrättas för att skynda på omställningen. Det framgår av en debattartikel från regeringen. I artikeln beskrivs norra Sverige som ”en tillväxtmotor som leder den gröna omställningen, skapar jobb och välfärd”.

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri och på regeringens hemsida på onsdagen, dagen innan regeringen välkomnade EU-kommissionen i Kiruna. EU-besöket beskrivs som startskottet för den nya strategin.

”Norra Sverige visar inte enbart vägen för Sverige vad gäller konkurrenskraft och klimatarbete, det är en förebild för hela EU att ta efter”, heter det i artikeln.

Det nya ”superdepartementet” ska koppla samman näringsliv, klimat och energi. Några arbetsområden som nämns är:

Energi. Elsystemet ska utvecklas, elproduktionen behöver öka i norr men framför allt ska södra Sveriges beroende av energi från norr minska.

Gruvor. En utredning ska tillsättas som syftar till att förenkla och förtydliga tillståndsprocesser för att starta gruvor.

Kompetensförsörjning. Regeringen avser bland annat att göra det lättare för yrkesverksamma att vidareutbilda sig vid högskolor och universitet.

Samhällsservice. Att utbyggnationen av samhällsservice i form av skolor, vård och omsorg av högsta klass följer befolkningstillväxten beskrivs som avgörande.

Bostad och infrastruktur. Regeringen lyfter fram bostadsbrist som hinder för rekrytering och att vägnät och järnväg behöver förstärkas.

Samverkan. Regeringen kommer att ta ett ”aktivt helhetsgrepp vad gäller samordningen av nyindustraliseringen i norra Sverige för att säkerställa att processer går så snabbt som möjligt och att intressekonflikter löses ut.”

Försvarar Hybrit
Debattartikeln publicerades samtidigt som näringsminister Ebba Busch besökte Luleå och satte ner foten i frågan om Hybrit-satsningen. På senare tid har en rad kritiker av projekt begärt att det ska pausas på grund av de stora mänger energi som kommer att krävas.


Det svenska ordförandeskapet
i Europeiska unionens råd

Lämna en kommentar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com