LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

”Superdepartement” ska stötta norra Sverige

Den gröna omställningen i norr är en enorm möjlighet för Sverige, menar regeringen. Därför ska ett nytt ”superdepartement” inrättas för att skynda på omställningen. Det framgår av en debattartikel från regeringen. I artikeln beskrivs norra Sverige som ”en tillväxtmotor som leder den gröna omställningen, skapar jobb och välfärd”.

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri och på regeringens hemsida på onsdagen, dagen innan regeringen välkomnade EU-kommissionen i Kiruna. EU-besöket beskrivs som startskottet för den nya strategin.

”Norra Sverige visar inte enbart vägen för Sverige vad gäller konkurrenskraft och klimatarbete, det är en förebild för hela EU att ta efter”, heter det i artikeln.

Det nya ”superdepartementet” ska koppla samman näringsliv, klimat och energi. Några arbetsområden som nämns är:

Energi. Elsystemet ska utvecklas, elproduktionen behöver öka i norr men framför allt ska södra Sveriges beroende av energi från norr minska.

Gruvor. En utredning ska tillsättas som syftar till att förenkla och förtydliga tillståndsprocesser för att starta gruvor.

Kompetensförsörjning. Regeringen avser bland annat att göra det lättare för yrkesverksamma att vidareutbilda sig vid högskolor och universitet.

Samhällsservice. Att utbyggnationen av samhällsservice i form av skolor, vård och omsorg av högsta klass följer befolkningstillväxten beskrivs som avgörande.

Bostad och infrastruktur. Regeringen lyfter fram bostadsbrist som hinder för rekrytering och att vägnät och järnväg behöver förstärkas.

Samverkan. Regeringen kommer att ta ett ”aktivt helhetsgrepp vad gäller samordningen av nyindustraliseringen i norra Sverige för att säkerställa att processer går så snabbt som möjligt och att intressekonflikter löses ut.”

Försvarar Hybrit
Debattartikeln publicerades samtidigt som näringsminister Ebba Busch besökte Luleå och satte ner foten i frågan om Hybrit-satsningen. På senare tid har en rad kritiker av projekt begärt att det ska pausas på grund av de stora mänger energi som kommer att krävas.


Det svenska ordförandeskapet
i Europeiska unionens råd

Lämna en kommentar