20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Dagordning Områdesgruppen 2023-01-24

Tid och Plats: 10.00 – 12.00 på LSK:s kansli
§80 Mötets öppnande
§81 Godkännande av dagordning
§82 Val av sekreterare
§83 Godkännande av föregående protokoll
§84 Information från SSAB – samråd inför framtida projekt (Martin Gidlund)
§85 Information från Kommunen (Daniel Jordansson)
§86 Information från Lulebo (Ulrika Enbom Karlsson)
§87 Hertsö Nätverk, rapporter från medlemsföreningar
§88 Övriga frågor
§89 Nästa möte
§90 Mötets avslutning
OBS! Fika finns från 09.30
Välkomna!
Bengt Augustsson
Ordförande

Mötesprotokoll från förra mötet 20-dec 2022


Lämna en kommentar