Välkommen till dialogkafé!

TEMA: Hertsöns nya spännande mötesplats ”Vad ska hända här!?
TID OCH PLATS: 9:e februari, kl. 9-12, Domherregränd 5, Hertsön

Lulebo vill bidra till fler välkomnande mötesplatser på Hertsön!
Lulebo är katalysator i arbetet med att tillskapa en ny välkomnande mötesplats på Hertsön som ska levandegöras tillsammans med Hertsöborna och andra samverkansaktörer.

Nu renoveras och iordningsställs de lokaler som tidigare varit Idérum och Servus. Under våren 2023 ser vi fram emot att öppna upp en ny mötesplats här.

Social hållbarhet och stadsdelsutveckling i samverkan med lokala aktörer
Satsningen är kopplad till Lulebos utvecklingsarbete inom social hållbarhet och stadsdelsutveckling, där stärkt samverkan på platsen är nyckelordet. Hertsön är först ut och utvecklingsarbetet går därför under namnet ”Herstöpiloten” .

Läs inbjudan

VI BJUDER IN;
– befintliga föreningar och nya föreningar som kan vilja etablera sig på Hertsön.
– kommunala verksamheter som verkar på platsen eller med utvecklingsfrågor på Hertsön.
– företag, näringsliv och andra organisationer som har ett engagemang till platsen och vill
samverka kring Hertsön som en attraktiv hållbar stadsdel nu och i framtiden.
Anmälan till dialogcaféet

Lämna en kommentar