Beslut: Hertsö badhus ska byggas

Ja till ökad investeringsbudget
Kommunfullmäktige beslutade vid dagens sammanträde (23/5) att utöka investeringsbudgeten för det nya badhuset på Hertsön med 45 miljoner kronor, från tidigare beslutade 140 miljoner till 185 miljoner. Stadsbyggnadsnämnden får därmed i uppdrag att gå vidare med byggnationen.
(M), (KD), (C), (LPo) samt (L) yrkade avslag.

Beslutet fattades efter votering där 34 ledamöter var för utökad investeringsbudget och 22 emot.

Driftkonsekvenser för kultur- och fritidsnämnden omhändertas i strategisk plan och budget 2023–2025.
Vårt Luleå

Lämna en kommentar