Nu finns en digital kontaktväg till Elevhälsan

Från och med den 7 november går det att kontakta skolsköterskor och skolkuratorer via e-tjänsten Digital kontakt — elevhälsa för elever från årskurs 4. Det är en tjänst som eleverna kan använda dygnet runt, och personalen svarar dem inom 24 timmar på deras ordinarie arbetstid mellan 8 och 17 under helgfria vardagar.

Elevhälsan har i uppdrag att arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt vara en resurs i skolans hälsofrämjande utveckling. En god hälsa underlättar också lärandet för eleverna. Skolsköterskor och kuratorer finns i dagsläget tillgängliga för fysiska möten på skolorna. Syftet med e-tjänsten är att öka tillgängligheten till elevhälsan.

Den digitala kontaktvägen gör att en första kontakt nu även kan tas av eleven via en digital e–tjänst. Eleven kan enkelt klicka på en länk eller scanna en QR-kod för att komma in på tjänsten.

Länk till e-tjänsten Digital Kontakt — elevhälsa: https://sjalvservice.lulea.se/elevhalsan

Lämna en kommentar