Spräng- och grävjobb på gång

Inom vatten- och avloppsprojektet Östra Länken är det nu dags för arbete vid Hertsön mot Lövskär, som benämns som etapp två. Avloppssystemet ska fortsätta längre ut i området, för att göra det möjligt med nya etableringar vid det så kallade Hertsöfältet.

För att kunna utföra arbetet som bland annat innefattar sprängning och grävarbete, genomförs först en besiktning av de fastigheter som är nära arbetsplatsen

– Det som sker nu syftar till att förse kommande exploateringar längs Hertsövägen med vatten och avlopp, närmare bestämt det som kallas för Luleå Industripark och Hertsöheden. Etappen är indelad i tre delar: Örnäsvägen där arbetet redan är igång, andra delen handlar om en sjöledning Bredviken – Stallet och tredje delen om Avaviksvägen, säger Lars Ekblad.

Redan nu har några av de boende i närområdet blivit informerade om att deras hus ska besiktas … ?
– Det stämmer, några av de som bor nära gång- och cykeltunneln har fått påhälsning av vår partner Vibroakustik, som kommer att utföra besiktningar av husen som finns i bostadsområdet närmast den kommande byggarbetsplatsen.
Det finns en hel del ytliga berg som måste sprängas för att kunna lägga ner rören, och för att jämna ut marken och dra rören på bästa sätt har vi sett att den gång- och cykelbro som finns på plats behöver rivas …

Hur ser tidplanen ut?
– Först gör vi alltså den mätning och riskanalys som jag berättat om, och sedan är planen att vi kommer igång med avverkning och etablering under november månad. Vi beräknar att utföra schaktarbeten mellan november 2022 och mars 2023, sedan följer arbetet med nya gång- och cykelvägen och gatuförbättringar under mars 2023 till och med november 2023, då vi har så mycket barmark som möjligt.

Hur kommer de boende att påverkas?
– Gående kommer att hänvisas till Kråkörsvägen och de gång och cykelvägar som finns inne på bostadsområdet. Avaviksvägen kommer att ha begränsad framkomlighet perioden maj 2023 – till och med oktober 2023 och det kommer att gå att köra bil in till kvarteren om än med viss omstrukturering, berättar Lars Ekblad avslutningsvis.

Lumire.se

Lämna en kommentar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com