Hälsoprojekt för barn och unga inom hertsöområdet

Grundskolan vill ansöka om sociala investeringsmedel för att driva ett projekt tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen och Rädda Barnen. Projektet ska ge fler barn inom Hertsöområdet mer jämlika förutsättningar och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa. Det är ett av ärendena som tas upp vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 2 november.

– Genom samverkan mellan kommun och civilsamhälle vill vi skapa fler trygga mötesplatser där idrott och kultur kan ge unga mer jämlika förutsättningar och möjlighet till god social, psykisk och fysisk hälsa på Hertsön, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan.

Luleå kommun har avsatt 4 miljoner kronor per år för sociala investeringsmedel. Projekten ska göra att måendet förbättras för den enskilda och samtidigt minska kostnaderna i kommunen på sikt.

Barn- och utbildningsnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag om att ansökan för sociala investeringar kan lämnas in.

Vårt Luleå

Lämna en kommentar