Nya Hertsöskolan försenas med ett år

Nya Hertsöskolan försenas med ett år. Skolan kommer inte att kunna tas i bruk förrän höstterminen 2026, då entreprenörerna vill ha mer tid på sig.

Skolpolitikernas uttalade önskemål att nya Hertsöskolan skulle stå inflyttningsklar till höstterminen 2025 kommer inte att infrias.
Kommunen har fått signaler från entreprenörer som tycker att man har för kort tid på sig.

– Det jag har fått till mig är framförallt synpunkter på genomförandetiden, hur lång tid man har på sig att bygga skolan. I det ingår också att riva gamla skolan, säger stadsbyggnadschefen Helén Wiklund Wårell.

Den 10 maj gick kommunen ut med en upphandling av nya Hertsöskolan och sporthallen. I totalentreprenaden ingår också rivning av gamla skolan och sporthallen.

Tiden för att lämna in anbud skulle egentligen ha gått ut på måndag den 12 juni, men anbudstiden kommer att förlängas till efter sommaren. Detta efter att förvaltningscheferna i dialog med den politiska ledningen beslutat att förlänga både anbudstiden och genomförandetiden för nya Hertsöskolan.

Förlängningen innebär att inflyttning i den nya skolan försenas med ett år och inte sker förrän höstterminen 2026.

Förlängningen av anbuds- och genomförandetiden innebär också att sporthallen försenas med ett år.

– När skolan är färdigbyggd då ska modulerna bort, allt utom sporthallsmodulen för den kommer att vara kvar under tiden som sporthallen byggs. Den blir klar året efter, säger Helén Wiklund Wårell.

Norrbottens-Kuriren

Lämna en kommentar