Officiellt: De kan få bygga nya Hertsöskolan

Idag gjordes tilldelning och byggentreprenör för nya Hertsöskolan inkluderat bibliotek, fritidsgård och sporthall blir Nåiden Bygg AB.

– Det stämmer, Nåiden Bygg AB kommer riva de gamla byggnaderna och bygga de nya. Det ska dock tilläggas att det kvarstår en överklagandeperiod innan avtalet slutligen signeras, säger Göran Sakari projektansvarig på Luleå kommun.

Justerad investeringsram
Den tidigare investeringsramen var beslutad till totalt 350 miljoner kronor. Idag togs nytt beslut i kommunfullmäktige att denna ram ska justeras i samband med beslut om investeringsramar 2025-2027.

– Anbudssumman är drygt 366 miljoner kronor och den totala kostnaden för hela nybyggnationen är beräknad till 405 miljoner kronor, uppger stadsbyggnadschef Helén Wiklund Wårell, som efter kommunfullmäktiges sammanträde idag, kunnat fatta beslut om tilldelning.

Läs mera …

Lämna en kommentar