Nytt bibliotek samt ny fritidsgård och sporthall

När den nya skolan på Hertsön ska byggas räknas också ett nytt bibliotek samt ny fritidsgård och sporthall med i planerna. Nuvarande Hertsöskolan ska rivas och en ny skola ska byggas. Målsättningen är att inflytt kan ske under 2024. Då Hertsöns bibliotek, fritidsgård och sporthall ligger i samma hus som Hertsöskolan påverkas även de av … Läs mer

Besked om Hertsöskolan

Barn- och utbildningsnämnden vill att en ny Hertsöskola ska byggas. Det meddelades vid deras presskonferens under torsdag 7 oktober. Samtal med vårdnadshavare Vid höstterminens start höll barn- och utbildningsnämnden ett samtal med vårdnadshavare på Hertsön för att lyssna in deras tankar och funderingar om situationen. Vid samtalen framkom det tydligt att Hertsöskolans placering där den … Läs mer

Moduler på Hertsöskolan

Upphandlingen av modullösningen till Hertsöskolan är klar och nu påbörjas planeringen av hur och när verksamheten kan flytta in. – Vi har nu klart med leverantör av modulerna i och med att upphandlingen är avslutad, säger Fredrik Thyselius, avdelningschef Stadsbyggnadsförvaltningen. Modulerna är en tillfällig skolbyggnad i tre plan där det även kommer att finnas hissar … Läs mer

Ny rapport: Hertsöskolans fuktproblem större än väntat

En ny rapport visar att fuktskadorna är större än väntat med Hertsöskolan. Förutom själva skolbyggnaden har även fritidsgården och sporthallen stora fuktskador, bland annat när det gäller golven. Golven, väggarna och i viss mån taken på Hertsöskolan samt biblioteket, fritidsgården och sporthallen är fuktskadade, enligt en ny rapport som stadsbyggnadskontoret beställt. ”Patienten mår inte bra” … Läs mer

Hertsöskolan kan rivas – billigare att bygga nytt

Det blir billigare att riva Hertsöskolan och bygga nytt än att renovera byggnaden, enligt stadsbyggnadskontorets beräkningar. Men ett tredje alternativ är att bygga en storskola för tusen elever i bostadsområdet. Hertsöskolan är i dag dimensionerad för 400 elever i fjärde till och med nionde klass. Men skolans bäst-före-datum har gått ut och nu krävs det … Läs mer

Hertsön förskolor och skolor

2021-08-31 Läs mera Under hösten 2021 ska Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ta beslut i frågan om Hertsöskolan ska renoveras eller rivas och byggas nytt. Inför besluten hålls ett samtal med vårdnadshavare i området för att lyssna in deras tankar och funderingar. Vi vill informera dig som har barn på skolan och förskola och berätta om … Läs mer

Kommunen utökar mätningarna av fuktskador på Hertsön

Nu ska kommunen undersöka om också Hertsö sporthall, biblioteket och fritidsgården är drabbade av fuktskador. De ligger i samma byggnad som Hertsöskolan. Hertsöskolan kommer inte att användas i höst eftersom man har konstaterat omfattande fuktskador i lokalerna. – Vi gör nu mätningar i sporthallen, fritidsgården och biblioteket, säger stadsbyggnadschefen Helén Wiklund Wårell. Skolpersonal har rapporterat … Läs mer

Storskola på Hertsön ett tänkbart alternativ

Fuktskadade Hertsöskolan kan ersättas av en ny storskola för 1000 elever i årskurs F-9. Det är ett av alternativen som barn- och utbildningsnämnden fått redovisade. Riva och bygga nytt eller renovera? Det är frågan som barn- och utbildningsnämnden måste ta ställning till när det gäller Hertsöskolan, som har omfattande fuktskador. Vatten trycks upp genom bottenplattan … Läs mer

Hertsöskolan har behov av renoveringsåtgärder

En utredning visar att Hertsöskolans lokaler har behov av omfattande renoveringsåtgärder. Av den anledningen söks nu ersättningslokaler till Hertsöskolans elever och personal. Utifrån det som framkommit av utredningen behöver åtgärder vidtas för att säkerställa en god arbetsmiljö för elever och personal. – Vi tittar just nu på olika alternativ på lösningar för att ha lokaler … Läs mer