21
Biblioteket

Nya tillfälliga lokalen

1
HERTSÖ BADHUS

Hertsö badhus är tillbaka och färdigbyggt 2024

20
NYA HERTSÖSKOLAN

Visionsbild på framtida Hertsöskolan.

20
HERTSÖ SPORTHALL

Vy mot högstadiebyggnaden och Hertsötorget

22
KRONANVÄGEN

Byggstart under våren 2023.
Byggtiden beräknas till cirka tre år.

21
HERTSÖHEDEN

Med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

LULEÅ INDUSTRIPARK
PlayPause
21
1
20
20
22
21
Allt om Luleå Industripark
previous arrow
next arrow

Skolbygget kan bli försenat

Detaljplanen för området där den nya skolan, fritidsgården, biblioteket och idrottshallen på Hertsön är tänkt att byggas måste ändras. Det gör att det inte kanske inte blir någon skolstart i den nya skolan hösten 2024 utan istället i januari 2025.

Arbetet med att ta fram underlag för att bygga en ny skola, fritidsgård, bibliotek och idrottshall på Hertsön sker i samverkan mellan förvaltningarna barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen där stadsbyggnadsförvaltningen är processledare. Målet är att skapa ett så bra underlag som möjligt och se var man kan samnyttja lokalytor. Tanken är att tidigt lyfta in specialister för att skapa tidseffektiva och parallella arbetsprocesser.

Skola, fritidsgård, bibliotek och idrottshall för upp till 750 elever
Byggnaderna ska kunna ta emot upp emot 750 elever i årskurserna 4 – 9. Totalytan blir 27 500 m2 plus utomhusmiljö på 18 000 m² och mark för cykelparkeringar och annan nyttomark cirka 9 500m².

Det är viktigt att de nya byggnaderna bidrar till att definiera Hertsö centrum som plats och bidra till liv och rörelse under hela dagen. En tanke är att byggnaderna ska ha stora delar glasytor mot kvarteret för ökad trygghet och öppenhet. Lokalerna ska också vara mötesplatser för medborgare och civilsamhälle. Lokaler ska kunna hyras ut under kortare tider.


Vårt Luleå

Lämna en kommentar