Nytt bibliotek samt ny fritidsgård och sporthall

När den nya skolan på Hertsön ska byggas räknas också ett nytt bibliotek samt ny fritidsgård och sporthall med i planerna.

Nuvarande Hertsöskolan ska rivas och en ny skola ska byggas. Målsättningen är att inflytt kan ske under 2024. Då Hertsöns bibliotek, fritidsgård och sporthall ligger i samma hus som Hertsöskolan påverkas även de av planerna.

– Vi kommer flytta ut våra verksamheter till moduler, precis som skolan, under rivnings- och byggtiden. Det finns även moduler för sporthallar, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

Modulerna för bibliotek, fritidsgård och sporthall ska placeras på baksidan av nuvarande skola, i centralt läge.

Framtidens bibblo
Vid kultur-och fritidsnämndens möte den 15 december kommer kultur-och fritidsförvaltningen få uppdraget att ta fram underlag för nytt bibliotek, fritidsgård och sporthall på Hertsön.

– Vi vill inte bygga exakt samma som vi har i dag utan ta chansen att tänka nytt. Hur ser framtidens bibliotek eller fritidsgård ut? Det kommer vi ta tag i efter nämndens uppdrag, säger Patrik Bylin.

Vårt Luleå

Lämna en kommentar