21
Biblioteket

Nya tillfälliga lokalen

1
HERTSÖ BADHUS

Hertsö badhus är tillbaka och färdigbyggt 2024

20
NYA HERTSÖSKOLAN

Visionsbild på framtida Hertsöskolan.

20
HERTSÖ SPORTHALL

Vy mot högstadiebyggnaden och Hertsötorget

22
KRONANVÄGEN

Byggstart under våren 2023.
Byggtiden beräknas till cirka tre år.

21
HERTSÖHEDEN

Med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

LULEÅ INDUSTRIPARK
PlayPause
21
1
20
20
22
21
Allt om Luleå Industripark
previous arrow
next arrow

Modulskola på Hertsön på gång

Marklov är beviljat och schaktnings-, fyllnads- och isoleringsarbeten har kommit igång för att förbereda marken för grundläggning. Det kommer även att grävas för serviceanslutningar av vatten och avlopp och installeras en fettavskiljare. Markarbetet beräknas vara klart vecka 4.

På grund av att Luleå Energi inte har nog med kraft i sin transformatorstation som kan klara både skola och moduler kommer en del kraft att tas via skolan innan detta är löst. Arbete pågår för att lösa det problemet.

Bygglov har beviljats men nu kvarstår en tid där intressenter har möjlighet att överklaga. Först därefter när bygglovsbeslutet vunnit laga kraft kan arbetet påbörjas för att montera upp modulerna. Arbetet beräknas komma igång under vecka 6.
Vårt Luleå

Lämna en kommentar