Nya Hertsöskolan

Förslag till bebyggelsestruktur och skolgårdsmljö

Arkitekten beskriver förslaget:
”Den nya skolan, stadsdelsbiblioteket, fritidsgården och sporthallen på Hertsön
består av flera byggnadskroppar som tillsammans bildar en helhet inom planområdet .

Lämna en kommentar