Är du intresserad av att medverka i studien?

År 2017 antog den svenska riksdagen ett nytt klimatpolitiskt ramverk som syftar till att ställa
om Sverige till ett fossilfritt välfärdsland. Ambitionen är att Sveriges klimatomställning ska vara
rättvis och brett förankrad i samhället.

Inom forskningsprojektet Vems omställning? Det fossilfria samhällets platser, politik och etik studerar vi platser och aktörer i Sverige för vilka omställningen till ett fossilfritt samhälle kan komma att bli extra kännbar. Studien genomförs i tre svenska städer – Lysekil, Slite och Luleå – som alla är starkt beroende av fossil-intensiva industrier för lokala arbetstillfällen och
skatteintäkter. Här studerar vi hur Sveriges klimatomställning formar människors berättelser om framtiden, sina livsvillkor och sig själva.

Projektet leds av forskare vid Linköpings universitet och genomförs genom dokument- och intervjustudier samt konstnärligt inriktade möten med civilsamhälle, industriarbetare, kommuntjänstemän och industrirepresentanter.

Vi söker nu personer som bor på Hertsön i Luleå och som vill medverka i en av projektets gruppintervjuer.

Samtalet kommer att handla om era reflektioner kring Luleås förflutna och framtid, klimatomställning och rättvisa i Sverige och i världen. Deltagandet är frivilligt och du har rätt att när som helst dra dig ur samtalet. Du behöver inte förbereda dig på något sätt. Det är bara att dyka upp och följa med!

Är du intresserad av att medverka i studien? Välkommen att kontakta Anna Bohman, Tema Miljöförändring, Linköpings universitet.

E-post: anna.bohman@liu.se Telefon: 013- 285879

Lämna en kommentar