Bygglov för uppförande av en 36 m högt torn

Miljö och byggnadsnämnden föreslås bevilja bygglov till Net4Mobiity HB för nybyggnad av ett 36 meter högt ostagat torn samt en tillhörande teknikbod på fastigheten

Fastigheten består av naturmark och är belägen vid Avaviksvägen i ena änden av Hertsöområdet.
Åtgärden bedöms vara av allmänt intresse då masten möjliggör elektronisk kommunikation.

Vårt Luleå

Lämna en kommentar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com