Hertsön förskolor och skolor

2021-08-31 Läs mera

Under hösten 2021 ska Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ta beslut i frågan om Hertsöskolan ska renoveras eller rivas och byggas nytt.

Inför besluten hålls ett samtal med vårdnadshavare i området för att lyssna in deras tankar och funderingar.

Vi vill informera dig som har barn på skolan och förskola och berätta om vad som händer nu. Vid samma tillfälle vill vi också ge dig möjlighet att ställa frågor till ansvariga politiker. Därför ska vi hålla digitala möten där du kan vara med via en dator eller en smartphone.

Mötena är den 7:e september och den 9:e september och kl 18-20. Vi har valt två dagar för att fler ska ha möjlighet att vara med.

Vi kommer erbjuda möjlighet till information på finska under tisdagens möte och arabiska under torsdagens möte. Om du är intresserad av att få informationen på finska eller arabiska behöver vi en anmälan. Skicka ett mail till bufkommunikation@lulea.se.

Anteckningar tas på mötet och publiceras sedan på www.lulea.se, vill du ha dessa på ett annat språk än svenska, finska eller arabiska, anmäl det i ett mejl till oss på: bufkommunikation@lulea.se

Möteslänk till respektive dag:

Tisdag 7 september kl 18
us02web.zoom.us
Meeting ID: 849 3502 2062

Torsdag 9 september kl 18
https://us02web.zoom.
Meeting ID: 846 4123 5953

Lämna en kommentar