Kommunen utökar mätningarna av fuktskador på Hertsön

Nu ska kommunen undersöka om också Hertsö sporthall, biblioteket och fritidsgården är drabbade av fuktskador. De ligger i samma byggnad som Hertsöskolan.

Hertsöskolan kommer inte att användas i höst eftersom man har konstaterat omfattande fuktskador i lokalerna.

– Vi gör nu mätningar i sporthallen, fritidsgården och biblioteket, säger stadsbyggnadschefen Helén Wiklund Wårell.

Skolpersonal har rapporterat att man mår dåligt i lokalerna men liknade larmsignaler har man inte fått från personal som arbetar i övriga delar av byggnaden säger hon.

På stadsbyggnadsnämndens sammanträde beslutades att upphandla moduler, som ska ersätta Hertsöskolan för årskurs 6-9. Det skedde på förslag av Helén Wiklund Wårell, då skolchefen inte har delegation för ett så stort belopp och det skulle dröja alltför länge att vänta på beslut från barn- och utbildningsnämnden.

Än är det inte klart var modulerna ska placeras. De kräver utrymme, barn- och utbildningsförvaltningen har angett behov av tolv klassrum plus specialsalar och ytor för personal. Eleverna i årskurs 6-9 kommer sannolikt att få gå skola i moduler i flera års tid, kanske hela högstadiet …
Norrbottens Kuriren

Lämna en kommentar