LULEÅ INDUSTRIPARK

Navet i den gröna industriella omställningen.

HYBRIT
HYBRIT

SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för vätgasbaserad järn- och ståltillverkning [...]

HYBRIT
LKAB
LKAB:s ReeMAP

LKAB:s ReeMAP-anläggning blir en imponerande industrietablering ute på Svartön som är en del av Luleå Industripark.

LKAB
Malmporten
MALMPORTEN

Malmporten är Sveriges största muddringsprojekt i modern tid [...]

Malmporten
30
TALGA

Detta är den första pilotanläggningen i Europa för naturliga grafitanoder [...]

30
30
Hybrits pilotanläggning

Det 100 kubikmeter stora bergrumslagret blir det första i världen [...]

30
Tillfälliga Hertsöskolan

Elbristen: Regionen vill ha övergripande roll

Region Norrbotten vill ha en övergripande roll för att säkra fördelningen av el mellan länets kommuner. Det föreslår regionen i en rapport som ännu inte är presenterad.

– Det här är en viktig funktion när det gäller att säkerställa planering och goda dialoger, säger regionrådet Nils-Olov Lindfors (C).

I princip råder det stopp för etablering av elintensiv industri vid Norrbottenskusten och i Bodenområdet. Detta eftersom den fossilfria ståltillverkning som H2 Green Steel planerar i Boden är så omfattande. Reservationen på en effekt av uppskattningsvis 1400 MW gör att stamnätet redan är överbokat, enligt Svenska kraftnät.

Bland de planerade industrisatsningar som i dag är kända och riskerar att få stå tillbaka på obestämd tid finns sannolikt LKAB:s planer på en industripark på Svartön och de nyligen presenterade planerna på en vätgasfabrik i Luleå hamn.

Förra hösten slog Region Norrbotten i en rapport larm om de enorma elbehov som framtida satsningar i norra Sverige har. Budskapet var klart: överskottet i norr kan inte lösa elbristen i södra Sverige.

– Det blev ramaskri på flera håll söderut av den bild som vi visade. Nu ser vi att den region i Sverige som kanske kommer ha störst brist på el i framtiden är Norrbotten, säger Lindfors.

Den rapporten har man nu tagit fram en uppföljare till, ”Elnätanalys 2.”.

– Jag hoppas den kan presenteras efter midsommar. Där tittar vi bland annat på hur elsituationen ser ut i respektive kommun i Norrbotten. Vi har haft möten med kommunerna, Vattenfall och Svenska kraftnät. Till exempel belyser vi hur kommunerna påverkar varandra. Om en kommun tar ut större effekt så påverkar det grannen, säger Lindfors.

Där kommer regionens överordnade funktion in i bilden.

– Så jobbar man redan i Stockholm och Skåne. Som region med det regionala utvecklingsansvaret bör vi få en tydligare överordnad roll i samhällsplaneringen.

Norrbottens Kuriren

Lämna en kommentar