Besked om Hertsöskolan

Barn- och utbildningsnämnden vill att en ny Hertsöskola ska byggas. Det meddelades vid deras presskonferens under torsdag 7 oktober.

Samtal med vårdnadshavare
Vid höstterminens start höll barn- och utbildningsnämnden ett samtal med vårdnadshavare på Hertsön för att lyssna in deras tankar och funderingar om situationen. Vid samtalen framkom det tydligt att Hertsöskolans placering där den är idag fungerar bra.

– Hertsön är ett välplanerat område, skolstrukturen har fungerat väl och därför vill vi i nämnden se en ny modern Hertsöskola med årskurs 4–9 på samma plats, en skola som blir en stolthet för hela kommunen, säger Emma Engelmark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Kök slås ihop
I samband med att fuktskadan upptäcktes gjorde en översyn av skicket på de övriga lokalerna på Hertsöns skolområde. Översynen visade att köket i Svedjeskolan har stora behov av renovering och av den anledningen vill nämnden att det ska byggas en gemensam köks- och matsalslösning för Svedjeskolan och Hertsöskolan.

Inriktning till förvaltningen
Nämnden vill se att nuvarande skolstruktur behålls som den är och det är den inriktning som ges till förvaltningen att ta det vidare till beslut innan årsskiftet.

– Vår förhoppning är att en ny modern Hertsöskola med lokaler och skolgård med flexibilitet för fler elever ska finnas på plats år 2024, säger Emma Engelmark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ett uppföjande samtal med vårdnadshavare i Hertsöområdet planeras efter beslut är taget.

Hertsöns sporthall – kan bli modullösning
I skarven mellan att den gamla skolan rivs och den nya byggts upp finns det en risk att Hertsön blir utan sporthall. Men kommunen har en tänkbar lösning i bakfickan.

– Det finns en option i det avtalet som vi kan avropa för gymnastikhall. Det betyder att vi inte behöver göra någon ny upphandling, säger stadsbyggnadschef Helén Wiklund Wårell.

Mera om skolorna

Lämna en kommentar