Ny rapport: Hertsöskolans fuktproblem större än väntat

En ny rapport visar att fuktskadorna är större än väntat med Hertsöskolan. Förutom själva skolbyggnaden har även fritidsgården och sporthallen stora fuktskador, bland annat när det gäller golven.

Golven, väggarna och i viss mån taken på Hertsöskolan samt biblioteket, fritidsgården och sporthallen är fuktskadade, enligt en ny rapport som stadsbyggnadskontoret beställt.

”Patienten mår inte bra”
Stadsbyggnadschefen Helén Wiklund Wårell menar att det skulle kosta cirka 156 miljoner kronor att ROT-renovera byggnaderna för en framtida verksamhet och för att undvika mögelproblemet. Och att det därför vore slöseri med skattemedel att renovera byggnaderna.

Elever och personal väntar på besked
Hertsöskolan har i dag ingen skolverksamhet, utan personal och elever har flyttats till andra skolenheter i väntan på ett besked om framtiden från barn-och utbildningsnämnden.

– Personalen hade symptom. De mådde dåligt i lokalerna och jag har förståelse över att de här uppgifterna skapar oro, säger Helén Wiklund Wårell.

SVT

Lämna en kommentar