20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

DAGORDNING NÄSTA OMRÅDESMÖTE

Dag:Tisdag 23 september
Tid :10.00-12.00
Plats:Klubbhuset Luleå.SK

DAGORDNING
§88 Mötets öppnade
§89 Godkännande av dagordning
§90 Val av sekreterare för mötet
§91 Godkännade av protokoll
§92 Inkomna skrivelser
§93 Trygghetsvandring 1 Oktober
§94 Grillplats Banankullen
§95 Höstavslutning
§96 Konstverk Hertsöcentrum
§97 Hertsöns nätverk
§98 Övriga frågor
§99 Nästa möte
§100 Mötets avslutande
Vi fikar från 09.30
Välkommen områdessamordnaren