DAGORDNING NÄSTA OMRÅDESMÖTE

Dag:Tisdag 23 september
Tid :10.00-12.00
Plats:Klubbhuset Luleå.SK

DAGORDNING
§88 Mötets öppnade
§89 Godkännande av dagordning
§90 Val av sekreterare för mötet
§91 Godkännade av protokoll
§92 Inkomna skrivelser
§93 Trygghetsvandring 1 Oktober
§94 Grillplats Banankullen
§95 Höstavslutning
§96 Konstverk Hertsöcentrum
§97 Hertsöns nätverk
§98 Övriga frågor
§99 Nästa möte
§100 Mötets avslutande
Vi fikar från 09.30
Välkommen områdessamordnaren

Webbplatsen använder cookies. genom att fortsätta surfa accepterar du våra cookies.