20
Hertsö Skoterförening
20
Luleå-Hertsön Scoutkår
21
Luleå Ridklubb
22
Bagarstugeförenigen
20
PRO Hertsön Lerbäcken
PlayPause
20
20
21
22
20
previous arrow
next arrow

Områdesmötet i januari

Dag:Tisdag 27 Januari
Tid :10.00-12.00
Plats:Klubbhuset Luleå.SK Backmyrvägen 51

DAGORDNING
§ 1Mötets öppnande
§ 2Godkännande av dagordning
§ 3Val av mötesordförande för 2015
§ 4Val av mötessekreterare för 2015
§ 5Godkännande av föregående protokoll
§ 6Inkomna skrivelser
§7 ICA-Supermarket (Fredrik Kerttu)
§8 Sportoteket (Andreas Eriksson)
§9 Verksamhetsplan 2015
§10 Hertsöns nätverk
§11 Övriga frågor
§12 Nästa möte
§13 Mötets avslutande

Vi fikar från 09.30-10.00
Välkommen
områdessamordnaren